Portfolio > Kids

Erik D. Paulsen
Erik, King in Christmas Pageant
Oi on Panel
4.5 x 3.25 inches