Portfolio > Icons

icons, saint, halos, child, Ingrid EP Wharton
st. NiNi
Oil on Canvas
8 x 7 inches
2014